Newbury Pharmaceuticals AB

Newbury är ett snabbt växande företag med en inlicensierad produktportfölj inom receptbelagda läkemedel och fokus på specialläkemedel och egna varumärken. Newbury, som grundades 2020, inlicensierar proprietära produkträttigheter och strävar efter att vara en liten organisation med expertis på registrering och kommersialisering av läkemedel på den skandinaviska marknaden. Detta ger Bolaget möjlighet att vara en kostnadseffektiv organisation där anställning av nyckelpersoner kombineras med konsulter för specialistroller.

Bolaget har ingen egen läkemedelsutveckling utan förlitar sig på partnerskap för att utöka sin läkemedelsportfölj. Bolagets partnerskap utgör därför strategiska pelare i affärsmodellen att erbjuda värdeskapande specialläkemedel och egna varumärken till både patienter och övriga intressenter.


För ytterligare information: www.newburypharma.com


Kontaktperson
Adam Eliasson
Analytiker

Telefon: +46 40 200 250
Mobil: +46 709 815 550
EpostVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se