Kentima Holding

Kentima har fyra egenutvecklade produktområden: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner. Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentrat Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
 
Kentima AB (publ) är noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Kentimas Certified Adviser.
 
Läs mer www.kentima.se

Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
EpostVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se