Zaplox genomför företrädesemission

2018-10-17

Zaplox AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor. Emissionen är till cirka 87% säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se