IQwave™ D-EECT når bättre resultat än ESOPE-protokollet i sin första publicering

2018-09-10

En fallstudie utförd i Indien under ledning av Dr Kalavathy och författad av Prof Emeritus Bertil Persson har blivit publicerad i tidskriften “Trends in Cancer Research”. I slutsatserna skrivs bland annat:

"I samtliga av de studerade tumörerna visade sig den objektiva effekten vara 100%, med kompletta remissioner på 18% och partiella remissioner vid 82%. Ingen progressiv sjukdom registrerades och det genomsnittliga viktiga svaret blev 45 ± 17%.”

Läs hela meddelandet på ChemoTechs hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se