Promore Pharma: Grönt ljus för studie

2018-08-23

Promore Pharma Q2 2018: Bolaget bjöd på både goda och potentiellt mindre goda nyheter kring framdriften av utvecklingsprojekten i samband med rapporten. Själva bokslutet innebär inga större överraskningar. Vi bibehåller vår uppskattning av motiverat värde till mellan 18,80 och 32,30 SEK per aktie.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se