Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

2018-08-20

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Perioden april – juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -10,8 (8,5) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9,8 (10,5) MSEK motsvarande SEK -0,48 (0,69) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (10,7) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 46,0 (14,7) MSEK

Läs hela rapporten på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se