Virogates emission övertecknad

2018-06-21

Virogates emission inför listning på Nasdaq First North Danmark tecknades till cirka DKK 105 miljoner. I förhållande till antalet tillgängliga aktier övertecknades emission med 141%. Bolaget tillförs därmed DKK 75 miljoner före emissionskostnader.

Första dag för handel är planerad till 26 juni 2018 under kortnamnet "VIRO".

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se