ViroGates offentliggör prospekt

2018-06-04

ViroGates A/S, som planeras listas på Nasdaq First North Danmark 26 juni 2018, offentliggör prospekt inför dess nyemission om 60-75 miljoner danska kronor.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se