Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

2018-05-16

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

STOCKHOLM, 16 maj, 2018 – Promore Pharma AB höll under onsdagen den 16 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.promorepharma.com.

Läs hela pressmeddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se