Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

2018-05-16

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -7,9 (-3,2) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7.9 (-3,3) MSEK motsvarande SEK -0,39 (-0,24) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8.5 (-2,8) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 54,4 (3,8) MSEK

Läs hela pressmeddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se