Chemotech genomför företrädesemission

2018-04-25

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB har beslutat att föreslå genomförandet av en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Totalt kommer nyemissionen tillföra bolaget ca 18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se