VA Automotive avbryter nyemission – ansöker om företagsrekonstruktion

2018-04-18

Styrelsen för VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) (”VA Automotive”) har idag beslutat att avbryta den pågående nyemissionen samt besluta om att ansöka om företagsrekonstruktion för VA Automotive och dess dotterbolag.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se