Respiratorius genomför företrädesemission

2017-11-07

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”), som är noterat på AktieTorget, meddelar att Bolaget tar viktiga steg inför att inleda fas IIb/III studie för VAL001 samt förbereder kliniska studier av RESP1000 i Europa. För att finansiera studierna och rörelsekapital har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2017 och genomför en företrädesemission av aktier om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se