ChemoTechs emission övertecknad

2016-11-22

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i det erbjudande om nyemission riktat till allmänheten som Bolagets styrelse beslutat om inför notering på Nasdaq First North. Emissionen som riktades till allmänheten tecknades till drygt 650 procent, vilket innebär att Bolaget inklusive lämnade teckningsåtaganden tillförs 14,7 MSEK efter transaktionskostnader och får ca 600 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 6 december 2016 och är avhängigt marknadsplatsens godkännande. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se