ChemoTech offentliggör Memorandum

2016-11-04

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag 6 december 2016. 

Informationsmemorandumet, sammanfattning samt anmälningssedel finns under teckningstiden även tillgängliga på ChemoTechs hemsida, www.chemotech.se.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se