Crunchfish: Online as well as offline

2021-12-06

Crunchfishs Q3 rapport visar på att teknologiska framsteg görs inom Digital Cash och Gesture Interaction. En trögare uppstart inom Digital Cash än väntat innebär dock att vi senarelägger en del av omsättningen. Vi sänker därför värderingsintervallet till 41,60 - 66,20 SEK per aktie.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se