USWE: Packing a punch

2021-10-01

USWE har intagit en attraktiv nisch inom premium-ryggsäckar och vätskesystem för idrottsutövare i snabba uthållighetsidrotter med sitt patenterade bärsystem.  För bolaget finns betydande tillväxtmöjligheter framgent. Vi inleder bevakning med ett värderingsintervall om 73,00 - 92,00 SEK per aktie. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se