Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

2021-04-27

Idag, den 27 april 2021, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs hela pressmeddelandet på MedicPens hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se