Hövding: Price hike to support margins

2021-05-05

Hövding aviserade en höjning av det rekommenderade detaljhandelspriset i sin Q1-rapport. Höjt pris försvarar bruttomarginalen och vi förväntar oss fortfarande att bolaget vänder till vinst mot slutet av innevarande år.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se