Följ Marknadsfokus-bolagen under rapportperioden

2021-11-09

Vi har sammanställt en lista med publiceringsdatum för bolagens Q3-rapporter 2021. 

Vi listar även datum och tid för webkonferenser där bolagen presenterar kvartalet och svarar på frågor, samt länk för anmälan till varje konferens.

Till listan
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se