Crunchfish ingår förnyat avtal med OPPO

2020-12-29

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget ingått ett tilläggsavtal med mobiltelefontillverkaren OPPO, som innebär att OPPO tillsammans med flera systerbolag kommer använda Crunchfishs mjukvara för geststyrning i kommande mobiltelefonmodeller. Det nya avtalet löper till december 2022 och inkluderar en licens för användning av fördefinierade gester inom specifika applikationsområden. Det garanterade ordervärdet är $250,000 USD med en affärsmodell som medger högre belopp under avtalstiden.

Läs hela pressmeddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se