Crunchfish säkrar finansiering på 25 MSEK från bolagets huvudägare

2020-12-17

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har ingått avtal om finansiering på 25 MSEK med bolagets två största ägare, Crunchfishs VD Joachim Samuelsson och Midroc Invest AB, som företräds av bolagets styrelseordförande Göran Linder. Finansiering utgörs av ett lånelöfte på 25 MSEK som bolaget kan avropa vid ett eller flera tillfällen under en löptid om 14 månader, från den 18 december 2020 till den 17 februari 2022. Marknadsmässig ersättning för lånelöftet och eventuella upptagna lån utgår.

Läs hela pressmeddelande på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se