Crunchfish offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2020

2020-11-12

Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör idag delårsrapport för det tredje kvartalet samt de första nio månaderna 2020. Rapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com).

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se