Klaria erhåller besked om godkännande (Notice of Allowance) från USAs patentverk USPTO för produktpatent som skyddar bolagets ledande utvecklingsprojekt, Sumatriptan Alginatfilm

2021-01-21

Med godkännandet av detta helt nya patent erhåller Sumatriptan Alginatfilm patentskyddad marknadsexklusivitet i USA fram till år 2036. Det innebär en förlängning av marknadsexklusiviteten i USA med 7 år, vilket i sin tur utökar de av bolaget beräknade ackumulerade intäkterna för produkten med över 1 miljard USD. Dessutom är de godkända patentkraven breda, vilket ytterligare befäster marknadsexklusiviteten under patentperioden. Det här är andra gången som USAs patentverk godkänner ett kombinationspatent för en specifik substans/Alginatfilm formulerad i Klarias helägda Alginatfilmsteknologi. Godkännandet validerar därmed Klarias patentstrategi som innebär att bolaget ansöker om sådana kombinationspatent för samtliga av sina produkter under utveckling.

Läs hela pressmeddelandet på Klarias hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se