Förtydligande av utfallet ifrån den kliniska prövningen HEAL LL-37

2020-11-20

Stockholm 20 november 2020 – Promore Pharma meddelade den 19 november 2020 resultat från den kliniska prövningen av ropocamptide för behandling av venösa bensår, HEAL LL-37, och vill härmed göra några förtydliganden rörande genomförandet och utfallet av studien.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se