Promore Pharma meddelar positiva resultat från fas IIb-studie av ropocamptide vid behandling av venösa bensår

2020-11-19

STOCKHOLM, 19 november 2020 – Promore Pharma AB meddelar idag resultatet från bolagets fas IIb-prövning av ropocamptide (LL-37), som är ett nytt kandidatläkemedel för behandling av venösa bensår. Patienter med större bensår (≥10 cm2), vilket är den grupp som har störst behov av nya behandlingsmetoder, uppvisar en påtaglig och statistiskt signifikant förbättring i jämförelse med placebo, medan inga statistiskt verifierbara skillnader kunde noteras på helgruppsnivå.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se