HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 – Tillbaka på stabilare mark

2020-10-20

FINANSIELLT RESULTAT I PERIODEN

Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 ökade till 28 586 (11 199) st (+155%)

Nettoomsättningen ökade till 45 312 (18 583) TSEK (+144%)

Bruttomarginalen uppgick till 24% (27%).

EBITDA uppgick till -6 688 (-16 648) TSEK.

I rörelseresultatet ingår en post avseende omstruktureringskostnader på 3 750 TSEK av engångskaraktär.

Resultatet efter skatt uppgick till -8 097 (-17 304) TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,78) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 096 (-9 429) TSEK

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se