Klarias Verkställande Direktör Jesper Wiklund och Styrelseordförande Fredrik Hubinette förvärvade aktier i Klaria Pharma

2020-10-26

Klarias Verkställande Direktör Jesper Wiklund, och Styrelseordförande Fredrik Hubinette, förvärvade bägge aktier i Klaria Pharma på Fredagen den 23 Oktober 2020.  

Läs hela meddelandet på Klarias hemsida.

Läs mer..



Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se