Styrelsen i Klaria har beslutat om kapitalanskaffning om cirka 29 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

2020-10-14

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad nyemission av högst 4 239 766 aktier med en teckningskurs om 6,84 SEK per aktie, en rabatt med 10% på 20 handelsdagars vwap (7,60) (volymvägda genomsnittskursen). Finansieringen motsvarar en bruttolikvid om högst cirka 29 MSEK (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktas till ett investerarkonsortium av svenska och internationella investerare, lett av investmentbolaget Merizole Holding LTD ägt av familjen Jack Weil. Genom kapitaltillskottet, som förutsätter bolagsstämmans godkännande, uppnår Klaria en ökad diversifiering och internationalisering av ägandet i Bolaget samt säkerställer en stark finansiell position som möjliggör en ambitiös satsning på de nya kliniska programmen Nalxon Alginate Film och Epinepherine Alginate Film. I samband med finansieringen ingår både Klarias VD och Styrelseordförande i ett lock-up avtal med 12 månaders verkan.

Läs hela meddelandet på Klarias hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se