Hövding Sverige AB: Utfall i företrädesemissionen – tecknad till 174 procent

2020-09-02

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 28 augusti 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till knappt 174 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade drygt 97 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 60,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Läs hela meddelandet på Hövdings 


Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se