Chordate Medical Holding offentliggör prospekt

2020-08-25

Chordate Medical Holding AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den unitemission som offentliggjordes den 17 juli 2020. Teckningstiden pågår under perioden 27 augusti - 10 september 2020. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se