Crunchfish: Partnership with potential

2020-08-24

Vi har uppdaterat analysen av Crunchfish följande Q2-rapporten. Kvartalet föll ut som förväntat och vi håller vårt värderingsintervall oförändrat tillsvidare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se