Delårsrapport kvartal 2 – Fortsatt tillväxt trots delvis stängda marknader

2020-08-04

Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade till 20 475 (18 435) st (+11%)

Nettoomsättningen ökade till 33 493 (28 229) TSEK (+19%)

Bruttomarginalen uppgick till 24% (29%).

EBITDA uppgick till -9 542 (-17 892) TSEK

Resultatet före skatt uppgick till -10 818 (-18 429) TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,83) SEK

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se