Hövding genomför Företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020-07-20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, meddelar att Bolagets styrelse har beslutat att föreslå bolagstämman att besluta om en nyemission om cirka 61 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i emissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,50 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden och vederlagsfria garantiåtaganden från befintliga ägare

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se