Shape Robotics offentliggör prospekt

2020-06-03

Shape Robotics A/S, som planeras listas på Nasdaq First North Growth Market Danmark den 25 juni 2020, offentliggör prospekt inför dess nyemission om 20-27 miljoner danska kronor.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se