Tillväxt och mer än fördubblad EBITDA

2020-05-13

Första kvartalet 2020

Rörelsens intäkter uppgick till 77,5 (69,6) MSEK.

EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,7 (4,4 varav 0,5 engångskostnader) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-1,0) MSEK.

Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,01) och 0,03 (-0,01) SEK efter utspädning.

Läs hela meddelandet på Clemondos hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se