ViroGates: Detects COVID-19 relevance

2020-05-05

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates till följd av bolagets Q1-rapport. Ny forskning visar ett samband mellan suPAR-nivå och sjukdomsutfallet i patienter med COVID-19. Det behövs dock mer forskning för att vi ska väga in möjligheterna i vår värderingsmodell, och vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se