Crunchfish AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

2020-04-16

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Crunchfish AB (publ) avslutades den 14 april 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 189 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99 procent av de erbjudna aktierna. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 24 MSEK efter emissionskostnader.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se