Crunchfish omorganiserar koncernledningen

2020-03-03

Crunchfish AB (publ), noterat bolag på Nasdaq First North, annonserar idag att Göran Linder tillträder som ny styrelseordförande i bolaget för tiden fram till kommande årsstämma. Han ersätter Joachim Samuelsson, som istället blir ny VD för koncernen och moderbolaget. Nuvarande VD Joakim Nydemark fortsätter i koncernledningen i rollen som Global försäljningsdirektör och affärsansvarig för bolagets geststyrningsaffär.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se