Crunchfish offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019

2020-02-12

Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör idag bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet samt räkenskapsåret 2019. Rapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com).

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se