Crunchfish genomför företrädesemission om ca 25,5 MSEK

2020-02-12

Crunchfish AB (”Crunchfish” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 25,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 9,90 kronor.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se