Kommentar till coronavirus-situationen och Minestos verksamhet

2020-03-16

Minesto följer noga utvecklingen kring coronaviruset och COVID-19 för att bedöma hur statliga åtgärder och begränsningar runtom Europa kan komma att påverka bolagets verksamhet och projekt. Hittills har situationen inte haft någon negativ påverkan på inkommande leveranser av komponenter och delsystem. De viktigaste kraftverkskomponenterna för Minestos projekt på Färöarna är monterade och genomgår för närvarande fabriks- och drifttestning. Minesto avser att installera det första DG100-systemet under det andra kvartalet 2020.

Läs hela meddelandet på Minestos hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se