Promore Pharma nådde målsättningen i antalet behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37

2020-03-24

Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklings­bolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att det sista patientbesöket genomförts i behandlingsfasen av bolagets fas IIb-studie (HEAL) med LL-37, som är ett nytt kandidatläkemedel för venösa bensår. Bolaget uppnådde sitt mål att behandla 120 patienter med LL-37 under tre månader. Bolaget bedömer att resultat från studien kan presenteras under det fjärde kvartalet 2020 enligt tidigare kommunicerad plan.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se