Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen – tecknad till 173%

2020-03-16

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 11 mars 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 173 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 89 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se