ViroGates: Better days to come

2020-03-30

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates efter helårsrapporten 2019. Bolaget påverkas som alla andra av koronakrisen men på längre sikt kan pandemin höja uppmärksamheten kring nyttan av bolagets produkter.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se