Minesto: Normal framdrift i en orolig tid

2020-03-23

Bokslutsrapporten för 2019 gav inga stora nyheter förutom att Minesto tar en nedskrivning på tidigare gjorda utvecklingskostnader. Vi behåller vårt värderingsintervall tillsvidare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se