Promore Pharmas fas IIb-studie HEAL LL-37 färdigrekryterad i förtid

2019-12-10

Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklings­bolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att alla patienter rekryterats för bolagets fas IIb-studie (HEAL) med LL-37 för behandling av venösa bensår. Resultat från studien beräknas finnas tillgängliga under det fjärde kvartalet 2020.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se