Promore Pharma beviljas patent för PXL01 i USA

2019-11-12

Promore Pharmas dotterbolag Pergamum äger de immateriella rättigheterna till PXL01, som initialt utvecklas för att förebygga postkirurgiska adherenser efter böjsenskirurgi. Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i juni 2019 en ”Notice of Allowance” och patentet, vilket skyddar formuleringen av PXL01 i kombination med högmolekylär hyaluronsyra, beviljas formellt idag (US 1 047 1129). Patenttiden sträcker sig till åtminstone januari 2030.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se