Blippit erhåller rätten att CE-märka appterminalen

2019-11-21

Blippit, delägt dotterbolag till Crunchfish Proximity, har framgångsrikt slutfört alla regulatoriska tester av appterminalen och äger därmed nu rätten att CE-märka appterminalen. CE-märkning berättigar till försäljning inom Europa. Sedan tidigare har bolaget även erhållit rätten att FCC- och Bluetooth-märka appterminalen.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se