Heliospectra offentliggör prospekt

2019-11-19

Heliospectra har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 25 oktober 2019. Prospektet avseende Heliospectras företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida (www.heliospectra.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se